Treball de Fi de Grau

Marc general, enfocament i tipologia

El contingut del treball de fi de grau pot obeir a algun dels casos següents:

Normativa

  • Normativa del Treball de Fi de Grau (Curs 2023-2024)
  • Aprovada per la Comissió d'Estudis de l’ETSEA el 5 de juliol de 2021 i pel Consell de Govern de la UdL el 22 de juliol de 2021. Modificada per Comissions d'Estudis de 17 de març i 25 de maig de 2023 i pel Consell de Govern de 29 de juny de 2023.