Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102514 QUÍMICA GENERAL T 6
102513 MATEMÀTIQUES I T 6
102211 FISIOLOGIA T 6
102512 FÍSICA I T 6
102210 BIOLOGIA I GENÈTICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102214 MICROBIOLOGIA T 6
102216 TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMICA T 6
102212 BIOESTADÍSTICA T 6
102213 INTRODUCCIÓ AL SECTOR ALIMENTARI B 6
102519 QUÍMICA ORGÀNICA I BIOQUÍMICA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102222 MATÈRIES PRIMERES D'ORIGEN VEGETAL B 6
102223 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA D'ALIMENTS B 6
102221 MATÈRIES PRIMERES D'ORIGEN ANIMAL B 6
102220 FÍSICA I QUÍMICA D'ALIMENTS I B 6
102580 ANÀLISI D'ALIMENTS B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102226 NUTRICIÓ T 6
102224 FÍSICA I QUÍMICA D'ALIMENTS II B 6
102227 PRÀCTIQUES DE MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA I HIGIENE B 6
102230 AMPLIACIÓ D'ANÀLISI D'ALIMENTS B 6
102225 HIGIENE D'ALIMENTS B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102257 FERMENTACIONS AGROALIMENTÀRIES O 6
102588 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL B 6
102584 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN VEGETAL I B 6
102231 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA B 6
102581 FONAMENTS D'ENGINYERIA D'ALIMENTS B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102233 NUTRICIÓ APLICADA B 6
102253 TÈCNIQUES D'AVALUACIÓ SENSORIAL O 6
102232 AMPLIACIÓ DE TECNOLOGIES DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL B 6
102234 PRÀCTIQUES DE PROCESSAT D'ALIMENTS B 6
102589 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN VEGETAL II B 6
102250 ADDITIUS I ALIMENTS FUNCIONALS O 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102255 ENOLOGIA O 6
102254 ENGINYERIA AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS O 6
102252 MÈTODES AVANÇANTS D'ANÀLISI D'ALIMENTS O 6
102256 ENVASAT D'ALIMENTS O 6
102240 GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ B 6
102242 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102251 BIOTECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA O 6
102522 ECONOMIA DE L'EMPRESA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102242 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102592 GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA B 6
102241 COMERCIALITZACIÓ B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102242 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102243 TREBALL DE FI DE GRAU B 6