Programes de mobilitat de la titulació

La coordinadora de mobilitat del Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments és la professora Laura Salvia

On vols anar? Dos mesos Un o dos semestres Un curs acadèmic
A una Universitat de parla catalana Programa Drac    
A una Universitat d'Espanya     Programa SICUE
A una Universitat d'Europa   Programa Mobilitat Erasmus+
A una Universitat de Llatinoamèrica (mestratges i doctorats) Pablo Neruda  
A una Universitat del món (ha de tenir conveni amb la UdL)   Programa de Mobilitat Propi de la UdL Programa Vulcanus (Japó)
"Vulcanus UdL"
A una empresa Pràctiques curriculars i extracurriculars
Erasmus Pràctiques

 

Centres amb convenis signats

 

Per a més informació consulteu el web de Relacions Internacionals de la Universitat de Lleida