Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

Curs acadèmic

2022-2023

Crèdits ECTS

240 CTS

Preu crèdit ECTS

18,46 €

Impartit per

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Any d'inici

Curs 2010-11

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (50%) / Castellà (45%) / Anglès (5%)

Places

40

Coordinació

Isabel Odriozola Serrano etseafiv.coordgcta@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Cursos Zero 2022-23
Cursos Zero 2022-23
Cursos Zero 2022-23
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
CyTA
CyTA
CyTA
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

El estudis en Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida es van iniciar en el curs acadèmic 1993/94, amb la llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments (LCTA), juntament amb la resta d'universitats catalanes. Aquests estudis estaven estructurats com a titulació de segon cicle. En el curs 2010/11 s'inicia el Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments d'acord amb les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES), de manera que en l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitar l’experiència adquirida durant aquests anys. 

El Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en els àmbits de la ciència bàsica, ciència d'aliments, nutrició i salut, seguretat alimentària, tecnologia d'aliments i gestió de la qualitat. 

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi en els àmbits de la tecnologia d’aliments, l'enginyeria, les ciències i l'economia. 

Els estudiants tenen l’oportunitat de contactar amb el món empresarial i de la recerca fet que els permetrà adquirir una sòlida formació teòrica i pràctica.

Amb una clara vocació pràctica, el grau està orientat a la formació de graduats amb àmplies i sòlides capacitats per desenvolupar una activitat professional en l’àmbit de les empreses alimentàries. Així, el graduat en Ciència i Tecnologia d'Aliments té coneixements i aptituds per decidir i actuar en els processos de fabricació, gestió de la producció, control de qualitat, anàlisi d’aliments i inspecció, control oficial d’aliments i indústries alimentàries, així com en la investigació i desenvolupament de nous productes.

Vídeo presentació del Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments