Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments s'obté després d'haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 132
Matèries optatives (O) 30
Pràctiques externes 12
Treball de fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102203 MATEMÀTIQUES I T 6
102210 BIOLOGIA I GENÈTICA T 6
102211 FISIOLOGIA T 6
102202 FÍSICA I T 6
102204 QUÍMICA GENERAL T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102214 MICROBIOLOGIA T 6
102213 INTRODUCCIÓ AL SECTOR ALIMENTARI B 6
102212 BIOESTADÍSTICA T 6
102209 QUÍMICA ORGÀNICA I BIOQUÍMICA T 6
102216 TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMICA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102221 MATÈRIES PRIMERES D'ORIGEN ANIMAL B 6
102220 FÍSICA I QUÍMICA D'ALIMENTS I B 6
102228 ANÀLISI D'ALIMENTS B 6
102223 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA D'ALIMENTS B 6
102222 MATÈRIES PRIMERES D'ORIGEN VEGETAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102226 NUTRICIÓ T 6
102227 PRÀCTIQUES DE MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA I HIGIENE B 6
102225 HIGIENE D'ALIMENTS B 6
102224 FÍSICA I QUÍMICA D'ALIMENTS II B 6
102230 AMPLIACIÓ D'ANÀLISI D'ALIMENTS B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102231 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA B 6
102235 FONAMENTS D'ENGINYERIA D'ALIMENTS B 6
102236 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL B 6
102258 INDÚSTRIES HORTOFRUCTÍCOLES O 6
102257 FERMENTACIONS AGROALIMENTÀRIES O 6
102239 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN VEGETAL I B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102233 NUTRICIÓ APLICADA B 6
102238 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN VEGETAL II B 6
102250 ADDITIUS I ALIMENTS FUNCIONALS O 6
102232 AMPLIACIÓ DE TECNOLOGIES DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL B 6
102253 TÈCNIQUES D'AVALUACIÓ SENSORIAL O 6
102234 PRÀCTIQUES DE PROCESSAT D'ALIMENTS B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102242 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102255 ENOLOGIA O 6
102256 ENVASAT D'ALIMENTS O 6
102244 ECONOMIA DE L'EMPRESA B 6
102252 MÈTODES AVANÇANTS D'ANÀLISI D'ALIMENTS O 6
102254 ENGINYERIA AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS O 6
102240 GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ B 6
102251 BIOTECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102245 GESTIÓ DE QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA B 6
102242 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102241 COMERCIALITZACIÓ B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102242 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102243 TREBALL DE FI DE GRAU B 6