Accés

Perfil d'ingrés

L’accés als estudis de Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments està regulat per la preinscripció universitària en general. Per a més informació, podeu adreceu-vos a l’Oficina de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a l’Edifici del Rectorat, o bé podeu consultar aquest enllaç.

Via d'accès, opció i nota de tall (Més informació)

Tot i que el grau és de lliure accés per a qualsevol persona, és aconsellable, que els estudiants que desitgin cursar-lo hagin realitzat estudis previs en:

Estudis previs
PAU: Ciències i tecnologia
CFGS: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
Vitivinicultura
Anàlisi i control
Indústria alimentària
Gestió comercial i màrqueting enològic
Dietètica
*Reconeixement de crèdits segons el cicle formatiu de grau superior

 

Notes de tall

Taules de Ponderació

Procediment de preinscripció i admissió

Preinscripció universitària. Per més informació podeu consultar aquest enllaç.