MORALES DE LA PEÑA, MARIANA

Categoria: VISITANT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: TECNOLOGIA, ENGINYERIA I CIÈNCIA D'ALIMENTS
Adreça electrònica: mariana.morales@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària - UdL TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL
Grau en Nutrició Humana i Dietètica - UdL 2 PROCESSAT DELS ALIMENTS
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 3 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 3 AMPLIACIÓ DE TECNOLOGIES DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL
Grau en Biotecnologia - UdL 3 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 4 ENVASAT D'ALIMENTS
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU