COLLADO SANTOLARIA, NOEMI

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: QUÍMICA, FÍSICA, CIÈNCIES AMBIENTALS I DEL SÒL
Adreça electrònica: noemi.collado@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria de Forests - UdL 1 INDUSTRIES DE LA FUSTA
Grau en Enginyeria Forestal - UdL 4 ENGINYERIA AMBIENTAL
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 4 ENGINYERIA AMBIENTAL
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 4 PRÀCTIQUES INTEGRADES:ENGINYERIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 4 ENGINYERIA AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS
Grau en Biotecnologia - UdL 4 BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL
Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 5 ENGINYERIA AMBIENTAL