PEREZ GARCIA, PEDRO JESUS

Categoria: CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: QUÍMICA, FÍSICA, CIÈNCIES AMBIENTALS I DEL SÒL
Adreça electrònica: pedro.perez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 1 CIÈNCIES DE LA TERRA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Biotecnologia - UdL 1 FÍSICA

Recerca

Grup de recerca: Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Uso de minireflectores para la integración arquitectónica de sistemas híbridos de captación solar por concentración y para control lumínico de interiores 01/01/2011 31/12/2013 JOAN IGNASI ROSELL URRUTIA
Miliconcentradores dieléctricos multifase para integración arquitectónica en fachada de sistemas solares híbridos 01/01/2014 30/06/2017 DANIEL CHEMISANA VILLEGAS
Demostració experimental i viabilitat comercial d'un sistema universal i energèticament eficient de refredament 01/05/2019 31/10/2020 JEROME BARRAU
Desarrollo y aplicación de técnicas micrometeorológicas para la medida de la evatranspiración 01/07/1996 30/06/2001 PEDRO JESUS PÉREZ GARCÍA
Implementación de nuevas tecnologías para la mejora de la eficiencia y de la integración de colectores solares térmico-fotovoltaicos de concentración 01/10/2007 31/03/2011 JOAN IGNASI ROSELL URRUTIA
Caracterización y mejora de un generador térmico fotovoltaico de concentración BiFres-10X. Desarrollo de un método de dimensionado de instalaciones térmico-fotovoltaicas 13/12/2004 12/12/2007 JOAN IGNASI ROSELL URRUTIA
Disseny i implementació d'eines didàctiques interactives per a facilitar l'ensenyament i aprenentatge de la Física en l'àmbit de l'Electromagnetisme 24/11/2006 23/11/2007 MIQUEL CARRERA VILANOVA
Desarrollo de métodos micrometeorológicos para la estimación de la evapotranspiración a partir de la temperatura y viento 28/12/2001 27/12/2004 FRANCESC CASTELLVI SENTIS
Noves aportacions als recursos virtuals interactius per l'aprenentatge de la Física (Electromagnetisme)a la UdL: eines d'autoavaluació i aplicatius de simulació. 30/12/2009 29/12/2010 MIQUEL CARRERA VILANOVA
Concentradores solares híbridos térmico-fotovoltaicos de selección espectral para integración en edificios (SECONPVT) 30/12/2016 31/12/2020 DANIEL CHEMISANA VILLEGAS
Tesis Any Direcció
Información de suelos para modelizar la modernización de regadíos a los efectos de la Política Agraria Común 2004 Herrero Isern, Juan (Tutor Pedro J. Pérez García)
Estimación de la evapotranspiración regional a partir de la relación de Bowen radiativa. 1998 Pérez, P.J./Caselles, V.
Medida y modelización de la evapotranspiración de referencia a escala local y regional. 1996 Dr. P. Pérez y Dr JM. Villar
Publicacions Any Autors Tipus
Self-adaptive devices for energy efficient cooling in microelectronics and solar energy (CPV) 2021 Laguna, Gerard; Vilarrubí, Montse; Ibañez, Manel; Illa, Josep; Badia, Ferran; Pérez, Pedro; Barrau, Jérôme; Rosell, Joan Capítol de llibre d'investigació
Fundamentos de Fisica (UdL OpenCourseWare) 2019 Pedro J. Perez ; ASIDE UdL Publicació electrònica docent
 Virtual resources in Physics (Electromagnetism): design of interactive teaching and self-assessment tools. 2015 Pedro J.Perez; M. Carrera; Josep M. Ribó Acta congrés
Fundamentos de Física 2014 Pedro J. Pérez; Eugenio Salvatierra Llibre docent
Discussion of the method used for accepting or rejecting data observed by a Bowen ratio system. Autors: Shunjun Hu; Chengyi Zhao Ref. HYP-13-0026. 2013 Perez, P.J. Review en premsa
PORTAL DE FONAMENTS DE FISICA: Aplicatiu d'accès a les assignatures semipresencials de Física dels diferents Graus de l'ETSEA i la EPS de la Universitat de Lleida. Recurs desenvolupat per facilitar a 2012 Jerôme Barrau; Pedro J.Perez Publicacions Multimèdia docents
Fisica I - Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària: Apuntes de Teoria y Prácticas. 2010 Perez, P.J. Apunts docents
Relationships between climate, vegetation and energy exchange across a montane gradient. Autors: Ray G.Anderson; Michael L. Goulden 2010 Perez, P.J. Review
Recursos virtuals interactius per l'aprenentatge de la Física (Electromagnetisme): aplicatius de simulació i eines d'autoavaluació 2010 Carrera M.; Pérez P.J.; Ribó J.M.; Article docent
Climatologia (Titol Sènior): Apuntes de Teoria y Prácticas. 2010 Perez, P.J. Apunts docents
Ciències de la Terra - Climatologia: Apuntes de Teoria y Prácticas de Climatologia. 2010 Perez, P.J. Apunts docents
Física: Apuntes de Teoria y Prácticas - Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments. 2010 Perez, P.J. Apunts docents
Física: Apuntes de Teoria y Prácticas - Grau en Biotecnologia 2010 Perez, P.J. Apunts docents
Portal interactiu de Física Aplicada en l’àmbit de l’Electromagnetisme. Noves aportacions als recursos virtuals interactius per l’aprenentatge de la Física: eines d’autoavaluació pel Curs 2010-2011. 2010 M. Carrera, P. J. Pérez, J. I. Rosell, J. M. Ribó Publicacions Multimèdia docents
Climatologia (Titol Sènior): Apuntes de Teoria y Prácticas. 2009 Perez, P.J. Apunts docents
Electromagnetisme i Termodinámica: Apuntes de Teoria y Prácticas. 2009 Perez, P.J. Apunts docents
Using measurement uncertainty to filter errors in the Bowen ratio energy balance method of estimating evapotranspiration. Autores: R.S. Crosbie and J.D. Hughes 2009 Perez PJ. Review
Física: Apuntes de Teoria y Prácticas - Grau en Biotecnologia 2009 Perez, P.J. Apunts docents
Portal interactiu de Física Aplicada en l’àmbit de l’Electromagnetisme. Resultado del proyecto titulado: Noves aportacions als recursos virtuals interactius per l’aprenentatge de la Física (Electromag 2009 M. Carrera, P. J. Pérez, Josep M. Ribó, Joan I. Rosell, M. Ibañez Publicacions Multimèdia docents
Edafologia i Climatologia: Apuntes de Teoria y Prácticas de Climatologia. 2009 Perez, P.J. Apunts docents
Electromagnetisme i Termodinámica: Apuntes de Teoria y Prácticas 2008 2008 Perez, P.J. Apunts docents
Operational model for direct determination of evapotranspiration for well-watered crops in the Mediterranean region. Autors: G. Rana; N. Katerji 2008 Perez, P.J. Review
Física General: Práctiques de Laboratori 2008 J.L. Domenech-Garret; P.J. Perez Garcia Llibre docent
A simple model for estimating the Bowen ratio from climatic factors for determining latent and sensible heat flux 2008 Perez PJ, Castellvi F, Martinez-Cob A. Article d'investigació
Fonaments de Física: Apuntes de Teoria y Prácticas 2008. 2008 Perez, P.J. Apunts docents
Portal interactiu de Física Aplicada en l’àmbit de l’Electromagnetisme 2008 M. Carrera, P. J. Pérez, J. I. Rosell, Josep M. Ribó Publicacions Multimèdia docents
Climatologia (Titol Sènior): Apuntes de Teoria y Prácticas 2008 2008 Perez, P.J. Apunts docents
Edafología i Climatologia: Apuntes de Teoria y Prácticas de Climatologia 2008 2008 Perez, P.J. Apunts docents
Edafología i Climatologia: Apuntes de Teoria y Prácticas de Climatologia 2007 2007 Perez, P.J. Apunts docents
Portal interactiu de Física Aplicada en l’àmbit de l’Electromagnetisme 2007 M. Carrera, P. J. Pérez, J. I. Rosell, Josep M. Ribó Pàgina web docent
Asignatura semipresencial de Fonaments de Física en Biotecnologia, en colaboración con la Unitat de Docencia virtual (ICE-UdL). Asignatura virtual accesible desde la web. 2007 Perez P.J. Publicacions Multimèdia docents
Fonaments de Física: Apuntes de Teoria y Prácticas 2007. 2007 Perez, P.J. Apunts docents
Electromagnetisme i Termodinámica: Apuntes de Teoria y Prácticas 2007 2007 Perez, P.J. Apunts docents
Climatologia (Programa Sènior): Apuntes de Teoria y Prácticas 2007 2007 Perez, P.J. Apunts docents
Quality control and flux gap filling strategy for Bowen ratio method: revisiting the Priestley-Taylor evaporation model. 2007 Perez PJ. Review en premsa
A simple parameterization of bulk canopy resistance from climatic variables for estimating hourly evapotranspiration 2006 Perez PJ, Lecina S, Castellvi F, Martinez-Cob A, Villalobos FJ. Article d'investigació
Desarrollo de la asignatura semipresencial de Fonaments de Física en Biotecnologia, accesible desde el Campus Virtual de la UdL. En colaboración con la Unitat de Docencia virtual (ICE-UdL). 2006 Perez, P.J. Pàgina web docent
Energy balance of a young, high density coffee drop in hedgerows configuration under drip irrigation 2006 Perez PJ. Review
Utset, A., Sombrero, A., De Benito, A. and Escribano, C., 2005: Simulating weather effects in the spatial relationship between topography and barley yileds in a hillslope field. 2005 Perez PJ. Review
El Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl 2005 Perez PJ. Article en revista divulgativa
Fonaments de Física en Biotecnologia (Apunts de l' assignatura). 2005 Perez, P.J. Apunts docents
Electromagnetismo y Termodinamica (Apuntes de la asignatura) 2004 Perez, P.J. Apunts docents
Generation of daily amounts of precipitation from standard climatic data: a case study for Argentina 2004 Castellvi F, Mormeneo I, Perez PJ. Article d'investigació
Fixed versus variable bulk canopy resistance for reference evapotranspiration estimation using the Penman-Monteith equation under semiarid conditions 2003 Lecina S, Martínez-Cob A, Pérez PJ, Villalobos FJ, Baselga JJ. Article d'investigació
A method based on high temperature frequency measurements to estimate the sensible heat flux avoiding the measurement height dependence 2002 Castellví F, Pérez PJ, Ibáñez M. Article d'investigació
Análisis de la evapotranspiración a escala local y regional en Cataluña 2002 Pérez PJ, Castellví F. Article d'investigació
Parametrización de kB-1 para estimar el flujo de calor sensible con imágenes AVHRR 2001 Ibáñez M. Pérez PJ, Caselles V. Capítol de llibre d'investigació
Comparison of methods for applying the Priesley-Taylor equation at regional scale 2001 Castellvi F, Stockle CO, Perez PJ, Ibañez M. Article d'investigació
Parametrización de kB-1 para estimar el flujo de calor sensible con imágenes AVHRR. 2001 Ibáñez M, Pérez PJ, Castellví F. Article d'investigació
Radiative Bowen ratio to estimate daily fluxes from satellite images. 2000 M. Ibáñez; P.J. Pérez; V. Caselles Capítol de llibre d'investigació
Estimation of the latent heat flux over full canopy covers from the radiative Bowen ratio 1999 Ibáñez M, Pérez PJ, Rosell JI, Castellví F. Article d'investigació
Física para Ingeniería Agraria y de Montes 1999 P.J. Pérez; M. Ibáñez; J.I. Rosell; F. Castellví Llibre docent
Assessment of reliability of Bowen ratio method for partitioning fluxes 1999 Pérez PJ, Castellví F, Rosell JI, Ibáñez M. Article d'investigació
Desarrollo y aplicación de técnicas micrometeorológicas para la medida de la evapotranspiración 1998 Pérez PJ. Ressenya
Clima i recursos hídrics: necessitat de l'agrometeorologia 1998 Pérez PJ. Article en revista divulgativa
A simple method for estimating the latent heat flux over grass from radiative Bowen ratio 1998 Ibáñez M, Pérez PJ, Caselles V, Castellví F. Article d'investigació
Methods for estimating vapor pressure deficit at a regional scale depending on data availability 1997 Castellví F, Pérez PJ, Stöckle CO, Ibáñez M. Article d'investigació
Determinación de la evapotranspiración regional a partir de medidas a nivel de superfície y de imágenes de satélite AVHRR-NOAA 1997 Pérez PJ. Ressenya
Analysis of methods for estimating vapor pressure deficits and relative humidity. 1996 Castellví F, Pérez PJ, Villar JM, Rosell JI. Article d'investigació
Distribución espacial de la evapotranspiración de referencia en la zona de Lérida y Huesca 1990 Cuchí JC, Pérez PJ, Villar P, Villar JM. Article d'investigació