Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

Curs acadèmic

2024-2025

Crèdits ECTS

240 ECTS

Preu crèdit ECTS

18,46 €

Centre que l'imparteix

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Any d'inici

Curs 2010-11

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (50%) / Castellà (45%) / Anglès (5%)

Places

40

Coordinació

Isabel Odriozola Serrano etseafiv.coordgcta@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Cursos Zero
Cursos Zero
Cursos Zero
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Presentació del Grau

El Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida aporta una formació multidisciplinar que permet qualificar a l’estudiant com el millor professional capacitat per treballar en les àrees de: producció, qualitat, seguretat, recerca i innovació, en empreses relacionades amb els aliments. La inserció laboral dels titulats és molt alta, tenint en compte que a Lleida i Catalunya existeixen un gran numero d’empreses relacionades amb la producció d’aliments. Cal senyalar que tot el sector agroalimentari (des de la producció al consum) representa al voltant del 19% del PIB de Catalunya, lo que fa que sigui el primer sector de l’economia catalana.

La docència en el Grau és impartida per professorat de reconegut prestigi, tant permanent com altres professionals externs a temps parcial. El professorat desenvolupa una investigació rellevant en “ciència i tecnologia dels aliments”, la qual cosa fa possible que la UdL es situï en posicions rellevants entre les millors universitats en el prestigiós Shanghai Ranking-subjects.

El Grau aporta una formació tècnica amb una orientació molt aplicada, incloent pràctiques en laboratori, visites i estades a empresa. Algunes matèries es desenvolupen en forma de pràctiques al laboratori en la seva totalitat. Es disposa de laboratoris especials tal com: Planta Pilot de Tecnologia d’Aliments, Sala de Tast Sensorial d’Aliments, Microbiologia d’aliments i Anàlisi d’aliments, entre d’altres. A més, tots els estudiants realitzen una estada a l’empresa, que permet adquirir experiència en les feines professionals que realitza un titulat en ciència i tecnologia d’aliments. Aquí podeu veure una llista de les empreses col·laboradores amb les pràctiques de l'estudiantat. Els estudiants també poden fer estades de mobilitat en universitats estrangeres.

Sortides laborals

  • Càrrecs tècnics en empreses alimentàries en les àrees de producció, qualitat, màrqueting o investigació i desenvolupament d’aliments.
  • Assessor/a en temes legals i tècnics sobre: gestió de qualitat; seguretat i higiene; estudis de mercat; legislació alimentària; estudis de millora de processos;…
  • Funcionari en administracions: local, comunitat autònoma, Estat, internacional.
  • Professor/a en universitats i centres de formació pre-universitària.
  • Investigador/a en centres de recerca relacionats amb els aliments
  • Emprenedor/a (autoocupació en diversos projectes en l’àmbit alimentari)
  • Accés a estudis de Màster

Més informació d’interès sobre el Grau en CTA es pot consultar en las pàgines webs:

 

Vídeo presentació del Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

 

Vídeo alumna del Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

 

Vídeo de la coordinadora del Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments